Алієв Ельчин Бахтияр огли

Про мене

Алієв Ельчин Бахтияр огли

Доктор технічних наук, старший дослідник, професор кафедри інжинірингу технічних систем Дніпровського державного аграрно-економічного університету, головний науковий співробітник відділу техніко-технологічного забезпечення насінництва Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України

Автор більше 300 наукових праць, з них 6 монографій, 14 патентів (4 на винахід) і 35 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

Народився 23 листопада 1987 р. в м. Кіровабад (Азербайджан), громадянин України. В 1990 р. переїхав в м. Запоріжжя (Україна).

З 1994 р. навчався в загальноосвітній школі №65 І-ІІІ ступенів м. Запоріжжя. В 2004 р. закінчив її з відзнакою і був нагороджений золотою медаллю «За особливі успіхи в навчанні».

З 2004 р. по 2009 р. навчався Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізика» та здобув кваліфікацію фізика, викладача вищого навчального закладу, наукового співробітника, що підтверджує диплом магістра з відзнакою.

З 2008 р. по 2009 р. працював інженером дослідником з комп’ютеризованих системта автоматики в ПП Ткаченко Н.М., м. Запоріжжя.

В 2009 р. працював інженером-програмістом з конструкційного моделювання сектора конструкційного моделювання в Інституті механізації тваринництва Української академії аграрних наук, м. Запоріжжя.

З 2010 р. по 2012 р. навчався в аспірантурі Інституту механізації тваринництва Національної академії аграрних наук України, м. Запоріжжя (в 2012 р. переведений до аспірантури Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, м. Київ). В 2012 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. В 2013 р. присвоєно науковий ступень кандидат технічних наук.

В 2013 р. працював науковим співробітником лабораторії ресурсозабезпечення у тваринництві в Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, м. Запоріжжя. З 2013 р. по 2014 р. підвищений до старшого наукового співробітника.

В 2014 р. був підвищений до завідувача сектору механізації дрібного тваринництва і переведений до Запорізького науково-дослідного центру з механізації тваринництва Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, м. Запоріжжя.

В 2014 р. працював завідувачем науково-виробничої лабораторії механізації і полівництва в Інституті олійних культур Національної академії аграрних наук України, м. Запоріжжя. З 2016 р. підвищений до завідувача відділом техніко-технологічного забезпечення насінництва.

В 2019 р. присвоєно вчене звання старшого дослідника за спеціальністю 133 – галузеве машинобудування (механічна інженерія).

З 2019 р. працює доцентом (за сумісництвом) кафедри механізації виробничих процесів у тваринництві  Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

В 2020 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. 

З 2020 р. працює професором (за сумісництвом) кафедри механізації виробничих процесів у тваринництві  Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

Стипендіат Кабінету Міністрів України, 2018-2020 рр. останови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 05 листопада 2018 року №7).

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2020 року за роботу «Обґрунтування адаптивних механотронних систем прецизійного цільового поділу та відбору насіннєвого матеріалу соняшника» (Указ Президента України №595/2020 від 29 грудня 2020 року).

 

З квітня 2021 р. по вересень 2021 р. працював в. о. заступника директора з наукової роботи Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України, м. Запоріжжя.

З 2019 р. по 2021 р. був членом галузевої експертної ради за напрямом 13 Механічна інженерія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

З вересня 2021 р. більшістю голосів наукових працівників обраний директором Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України, м. Запоріжжя.

З вересня 2022 р. працює професором кафедри інжинірингу технічних систем Дніпровського державного аграрно-економічного університету (основне місце роботи) і головний науковий співробітник відділу техніко-технологічного забезпечення насінництва Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України (за сумісництвом).

Стипендіат Кабінету Міністрів України, 2022-2023 рр. (Постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04 листопада 2022 р. №6).

Лауреат Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік за роботу «Техніко-технологічне забезпечення безвідходного виробництва біологічно цінних хлібних виробів і кормової продукції» (Постанова Верховної Ради України 2833-IX від 13 грудня 2022 року).

На сьогодні є членом Вченої ради Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України, членом науково-методичної ради інженерно-технологічного факультету ДДАЕУ, членом координаційно-методичної ради з ПНД 18 Сорти і гібриди олійних культур та технології їх виробництва («Олійні культури») НААН, членом Експертної ради Міністерства освіти і науки України з експертизи проектів наукових робіт, членом редакційної колегія наукового журналу «Наукові горизонти» (кат. А, Scopus)членом редакційної колегія Науково-технічного бюлетеня Інституту олійних культур НААН (кат. Б)Загальнодержавного міжвідомчого науково-технічного збірника «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин» (кат. Б), членом International Association of Engineers (IAENG).