Алієв Ельчин Бахтияр огли

Про мене

Алієв Ельчин Бахтияр огли

Доктор технічних наук, старший дослідник, директор Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України

Автор 250 наукових праць, з них 4 монографії, 11 патентів (3 на винахід) і 24 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

Народився 23 листопада 1987 р. в м. Кіровабад (Азербайджан), громадянин України. В 1990 р. переїхав в м. Запоріжжя (Україна).

З 1994 р. навчався в загальноосвітній школі №65 І-ІІІ ступенів м. Запоріжжя. В 2004 р. закінчив її з відзнакою і був нагороджений золотою медаллю «За особливі успіхи в навчанні».

З 2004 р. по 2009 р. навчався Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізика» та здобув кваліфікацію фізика, викладача вищого навчального закладу, наукового співробітника, що підтверджує диплом магістра з відзнакою.

З 2008 р. по 2009 р. працював інженером дослідником з комп’ютеризованих системта автоматики в ПП Ткаченко Н.М., м. Запоріжжя.

В 2009 р. працював інженером-програмістом з конструкційного моделювання сектора конструкційного моделювання в Інституті механізації тваринництва Української академії аграрних наук, м. Запоріжжя.

З 2010 р. по 2012 р. навчався в аспірантурі Інституту механізації тваринництва Національної академії аграрних наук України, м. Запоріжжя (в 2012 р. переведений до аспірантури Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, м. Київ). В 2012 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. В 2013 р. присвоєно науковий ступень кандидат технічних наук.

В 2013 р. працював науковим співробітником лабораторії ресурсозабезпечення у тваринництві в Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, м. Запоріжжя. З 2013 р. по 2014 р. підвищений до старшого наукового співробітника.

В 2014 р. був підвищений до завідувача сектору механізації дрібного тваринництва і переведений до Запорізького науково-дослідного центру з механізації тваринництва Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України, м. Запоріжжя.

В 2014 р. працював завідувачем науково-виробничої лабораторії механізації і полівництва в Інституті олійних культур Національної академії аграрних наук України, м. Запоріжжя. З 2016 р. підвищений до завідувача відділом техніко-технологічного забезпечення насінництва.

В 2019 р. присвоєно вчене звання старшого дослідника за спеціальністю 133 – галузеве машинобудування (механічна інженерія).

З 2019 р. працює доцентом (за сумісництвом) кафедри механізації виробничих процесів у тваринництві  Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

В 2020 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. 

З 2020 р. працює професором (за сумісництвом) кафедри механізації виробничих процесів у тваринництві  Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

Стипендіат Кабінету Міністрів України (2018-2020 рр.)

Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2020 року за роботу «Обґрунтування адаптивних механотронних систем прецизійного цільового поділу та відбору насіннєвого матеріалу соняшника» (Указ Президента України №595/2020 від 29 грудня 2020 року).

З квітня 2021 р. по вересень 2021 р. працював в. о. заступника директора з наукової роботи Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України, м. Запоріжжя.

З 2019 р. по 2021 р. був членом галузевої експертної ради за напрямом 13 Механічна інженерія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

З вересня 2021 р. більшістю голосів наукових працівників обраний директором Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України, м. Запоріжжя.

На сьогодні є головою Вченої ради Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України, членом Експертної ради Міністерства освіти і науки України з експертизи проектів наукових робіт, членом редакційної колегія Науково-технічного бюлетеня Інституту олійних культур НААН, членом редакційної колегія наукового журналу «Наукові горизонти», представником ІОК НААН у складі науково-координаційної ради Центрального міжрегіонального наукового центру Національної академії аграрних наук України, членом International Association of Engineers (IAENG).